Tap de suro colmatat

Fitxa tècnica Tap de suro colmatat

Format per un cilindre de suro natural d’1 sola peça, és un tap amb més porositat, la qual s’emplena amb pols de suro natural.
Fabricat sota la Norma UNE 56924.
Recomanat per a vins de taula, joves, de rotació ràpida.

Assajos
Característiques
Especificacions

Dimensionals

Diàmetre

Longitud

Ovalació

24.00 ± 0.40 mm

38.00 / 44.00 / 49.00 ± 0.50 mm

≤ 0.5 mm

Físics

Densitat

Humitat

Força d'extracció

Contingut en pols

140 – 250 kg/m³

5 - 8 %

20.0 – 40.0 daN

<0.003g per tap

Recuperació

Recuperació instantània

Recuperació 5 minuts

Recuperació 1 hora

≥ 88%

≥ 93%

≥ 95%

Microbiològic

Llevats i fongs filamentosos

Bacteris aerobis

10 UFC/tap

30 UFC/tap

Químics

Oxidants residuals

Negatiu

Marcatge

Cos

Caps

Tinta / foc

Foc

Tractaments superfície

Estàndard de l'empresa, excepte especificació del client.

Per a clients que ho desitgin, oferim un Plus de Qualitat, es tracta del procés Sniffing. És un procediment no invasiu en el qual es realitza un tast sensorial, un a un, per a reduir a la mínima expressió qualsevol desviament sensorial en el tap.