Tap de suro natural

Fitxa tècnica Tap de suro natural

Format per un cilindre de suro natural d’1 sola peça.
Fabricat sota la Norma UNE 56921.
Recomanat per a tot tipus de vins, ideal per a vins d’autor, criances, reserves, grans reserves.

Assajos
Característiques
Especificacions

Dimensionals

Diàmetre

Longitud

Ovalació

24.00 ± 0.40 mm

38.00 / 45.00 / 49.00 / 54.00 ± 0.50 mm

≤ 0.5 mm

Físics

Densitat

Humitat

Força d'extracció

125 – 230 kg/m³

5 – 8 %

20.0 – 40.0 daN

Recuperació

Recuperació instantània

Recuperació 5 minuts

Recuperació 1 hora

≥ 88%

≥ 93%

≥ 95%

Microbiològic

Llevats i fongs filamentosos

Bacteris aerobis

< 10 UFC/tap

< 30 UFC/tap

Químics

Oxidants residuals

Negatiu

Marcatge

Cos

Caps

Tinta / foc

Foc

Tractaments superfície

Estàndard de l'empresa, excepte especificació del client.

Per a clients que ho desitgin, oferim un Plus de Qualitat, es tracta del procés Sniffing. És un procediment no invasiu en el qual es realitza un tast sensorial, un a un, per a reduir a la mínima expressió qualsevol desviament sensorial en el tap.