Tap de suro 1+1

Fitxa tècnica Tap de suro 1+1

Format per un cilindre de suro natural aglomerat o micro i un disc natural per cada costat.
Fabricat sota la Norma UNE 56926.
Recomanat per a tot tipus de vins, ideal per a vins joves i criances.

Assajos
Característiques
Especificacions

Dimensionals

Diàmetre

Longitud

24.00 ± 0.40 mm

44.00 ± 0.50 mm

Físics

Densitat

Humitat

Força d'extracció

235 – 315 kg/m3

4–8%

20.0 – 40.0 daN

Recuperació

Recuperació instantània

Recuperació 5 minuts

Recuperació 1 hora

≥ 87%

≥ 91%

≥ 93%

Microbiològic

Llevats i fongs filamentosos

Bacteris aerobis

˂ 10 UFC/tap

˂ 30 UFC/tap

Químics

Oxidants residuals

Negatiu

Marcatge

Cos

Caps

Tinta / foc

Foc

Tractaments superfície

Estàndard de l'empresa, excepte especificació del client.