Tap de suro micro qualiTeK

Fitxa tècnica Tap de suro micro qualiTeK

Tap Micro fabricat per motlle.
Fabricat sota la Norma UNE 56922 i UNE 56930.

Assajos
Característiques
Especificacions

Dimensionals

Diàmetre

Longitud

24.00 ± 0.40 mm

38.00 / 44.00 ± 0.50 mm

Físics

Densitat

Humitat

Força d'extracció

Desaglomeració

Gramatge

270 – 315 kg/m³

5 – 8 %

20.0 – 40.0 daN

Negativa

0,5 – 1,5

Recuperació

Recuperació instantània

Recuperació 1 hora

≥ 87%

≥ 93%

Microbiològic

Llevats i fongs filamentosos

Bacteris aerobis

˂ 10 UFC/tap

˂ 30 UFC/tap

Químics

Oxidants residuals

Negatiu

Marcatge

Cos

Caps

Tinta / foc

Foc

Tractaments superfície

Estàndard de l'empresa, excepte especificació del client.