AVÍS LEGAL

1. Dades de l'empresa
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificaries de l'empresa.

Nom: Tapcork Natural
Denominació Social: Tapcork Natural, S.L.U.
NIF / CIF: B55110753
Inscripció: Registre Mercantil Girona, Tom 2833, Llibre 0, Foli 103, Full GI-51691.
Domicili Social: C/ Garrotxa, 18. Pol.Ind.Casa Nova - 17181 Aiguaviva - Girona
Telèfon: 972.11.10.88
Adreça de correu electrònic: info@tapcork.net

2. Propietat Intel·lectual
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en nom de l'empresa estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de denominació social de l'empresa i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació , ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix, Tapcork Natural.

L'usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Tapcork Natural.

Tapcork Natural vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a la seva pàgina web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

3. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb la màxima confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol · licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre Tapcork Natural i la persona interessada, i sempre amb el consentiment previ d'aquesta persona.

Tapcork Natural ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

4. Diversos

A. - Tapcork Natural utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l'ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador.

Quan l'usuari es trobi navegant per les pàgines web de Tapcork Natural el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.
Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l'avisi a la pantalla si rebrà una galeta. L'usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web www.tapcork.net.

B. - Tapcork Natural podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

C. - Tapcork Natural es compromet a través d'aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web de nom de l'empresa, produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Tapcork Natural, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.

D. - Tapcork Natural es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s'enviï ALS CLIENTS de Tapcork Natural sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i Tapcork Natural, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies de la relació comercial amb l'empresa.

E. - Tapcork Natural no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web de l'empresa i / o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix.

F. - Tapcork Natural no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web de l'empresa, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Tapcork Natural; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació.

G. - Tapcork Natural no es fa responsable de l'ús il · legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en el Web-Site web de l'empresa. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des www.tapcork.net.

H. - Tapcork Natural no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat de obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

I. - En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web de l'empresa.

J. - Tot el que es refereix al web-site www.tapcork.net, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació a l'interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre aforament, als Jutjats i Tribunals de Girona.